Haryt kategoriýalary

Täze önümler

 • Funksiýa trikota Mat matasy

  Funksiýa trikota Mat matasy

  Trikota mat düşek matalarynda ulanylýan ýörite ýüplükleriň we jelleriň käbir görnüşleri: sowadyş, sowadyjy, bakteriýa garşy, bambuk we Tencel.ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI Dokalan quakkard matasy ony beýleki matalardan tapawutlandyrýan birnäçe aýratynlyga eýedir.Käbir esasy aýratynlyklar:

 • Dokalan arkaýyn dokalan quakard mata

  Dokalan arkaýyn dokalan quakard mata

  Köplenç resmi ýa-da bezeg maksatly ulanylýar, sebäbi çylşyrymly nagyşlar we dizaýnlar kaşaň we ajaýyp täsir döredip biler.ÖNÜM KESELI

 • Iň ýokary synp innowasiýa matras matalary

  Iň ýokary synp innowasiýa matras matalary

  Trikota birds guşlaryň göz matalaryndan başlap, trikota ofyň ýumşaklygyny sendwiçiň dem almagy bilen birleşdirýän, ajaýyp dem alyş we ýassyk berýän quakkard spacer matalaryna çenli bu matalar düşek dokma tehnologiýasynyň iň soňky nokadyny görkezýär.Bu matalar köp ýyllyk gözlegleriň we ösüşiň netijesidir we häzirki ulanyjylaryň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.ÖNÜM KESELI

 • Jübüt quakard trikota Mat matasy

  Jübüt quakard trikota Mat matasy

  Jübüt quakkard trikota mat matras matasy rahatlygy we stili hödürleýän köpugurly we ýokary hilli dokma.Onuň ýumşaklygy, uzynlygy we berkligi ony rahat we goldaýan uky ýüzüni üpjün edýän ýokary derejeli önümleri döretmek isleýän düşek öndürijileri üçin meşhur saýlama edýär.ÖNÜM GÖRNÜŞI Iki sany quakkard trikota mat matras matanyň birnäçe aýratynlygy bar, ony düşek öndürijileri üçin meşhur saýýar.Käbir esasy aýratynlyklar:

 • Quakkard trikota mat matasy mata

  Quakkard trikota mat matasy mata

  Jakkard trikota mat matras matasy rahatlygy we stili üpjün edýär.Rahatlygy we stili hödürleýän düşek döretmek isleýän düşek öndürijileri üçin meşhur saýlama bolýar.ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI leeke quakkard trikota mat matras matanyň birnäçe aýratynlygy bar, ony düşek öndürijileri üçin meşhur saýýar.Käbir esasy aýratynlyklar:

 • Quakard köpük düşek üçin düşek matasy

  Quakard köpük düşek üçin düşek matasy

  Trikota fabric mata çuňňur we kaşaň daşky görnüşi döretmek üçin köpük bilen birleşdirildi.Kwilting, matada ýokary galdyrylan nagyş döretmek prosesine degişlidir ÖNÜM GÖRNÜŞI Pagta ýorgan matasy, meşhur saýlaýan birnäçe aýratynlygy bar:

 • Eddingorgan-düşek üçin 100% pagta mata

  Eddingorgan-düşek üçin 100% pagta mata

  ÖNÜMLERINIIS GÖRNÜŞI Pagta ýorgan-düşek mata, ony meşhur saýlaýan birnäçe aýratynlyga eýedir: Pagta listleri: Her inedördül dýuýmdaky sapaklaryň sanyny görkezýän dürli sapak sanlarynda pagta listlerini tapyp bilersiňiz.Threadokarky sapak sanlary adatça has ýumşak we has kaşaň duýgy bilen baglanyşyklydyr.100% pagta diýlip ýazylan ýa-da “pagta perkale” ýa-da “pagta sateen” ýaly terminleri gözläň.Percale listlerinde gysga, salkyn duýgy bar, şol bir wagtyň özünde ...

 • Suw geçirmeýän düşek düşek goragçysy

  Suw geçirmeýän düşek düşek goragçysy

  Önümiň ady Suw geçirmeýän düşek goraýjy aýratynlyklary Suw geçirmeýän, tozan ýokaşdyryjy, düşek ýalňyşlygy, dem alýan material ýüzügi: poliester trikota quakard matasy ýa-da Terri matasyGaplamak: suw geçirmeýän arkasy 0.02mm TPU (100% poliuretan) gapdal mata: 90gsm 100% Trikota Mata mata reňk aýratynlaşdyrylan TWIN 39 ″ X 75 ″ (99 x 190 sm); DOLY / DÜŞÜN 54 ″ x 75 ″ (137 x 190 sm);QUEEN 60 ″ x 80 ″ (152 x 203 sm);KING 76 ″ x 80 ″ (198 x 203 sm) ýa-da ýöriteleşdirilen S ...

 • Custörite fermuar ýadyň köpükli düşek düşegi

  Custörite fermuar ýadyň köpükli düşek düşegi

  Önümiň ady Zipperli düşek örtügi C düzümi Topokarky + Serhet + Aşaky ululykdaky ekiz: 39 "x 75" (99 x 190 sm); Doly / goşa: 54 "x 75" (137 x 190 sm); Şa aýal: 60 "x 80" ( 152 x 203 sm); Patyşa: 76 "x 80" (198 x 203 sm);Ölçegi ýöriteleşdirilip bilner Funksiýa Suw geçirmeýän, Allergiýa garşy, Pull-a garşy, Tozana garşy Mite… Mysal nusgasy ÖNÜMLERI DISPLAY Düşek örtügi, adatça, düşegiňiz üçin goşmaça gorag we rahatlyk berip biljek birnäçe aýratynlyga eýe.Ikisini-de üpjün edýäris we ...

 • “Hometextile” adaty Hytaýda 100% poliester divan matasy

  Hometekstil adaty 100% poliester divan mata i ...

  Divan matamyzy saýlaň we ýaşaýyş meýdanyňyzy rahatlygyň we stiliň mukaddes ýerine öwüriň.Häzirki diwanyňyzy kämilleşdirmek ýa-da köne durmuşda täze durmuş almak isleýän bolsaňyz, matamyz iň oňat saýlawdyr.ÖNÜM KESELI

 • Düşek düşekleri üçin 70gsm 100% poliester düşek

  70gsm 100% poliester düşek çap edilen trikot fa ...

  Düşündiriş Çap ediş matasy (trikot, atlas, ponge) 100% poliester tehnologiýa pigmenti, boýag, nagyş, quakard dizaýn zawodynyň dizaýny ýa-da müşderi dizaýny MOQ 5000m dizaýn üçin ini 205cm-215cm GSM 65 ~ 100gsm (Trikot) / 35 ~ 40gsm (ponge) Gaplamak Rolling paketiniň kuwwaty Her aý 800,000 m kuwwatlylygy Anti-statik, gysylmaga çydamly, gözýaşlara çydamly programma öý dokma önümleri, düşek, baglanyşyk, düşek, perde we ş.m.

HABARLAR

 • ABŞ metbugaty: haýran galdyryjy sanlaryň arkasynda ...

  ABŞ-nyň 31-nji maýda "Aýal-gyzlar geýýän gündelik" makalasy, asyl ady: Hytaýa düşünişler: Hytaýyň dokma senagaty, ululykdan güýçli dünýäde iň uly ...

 • 2023-nji ýylda ykdysady iş ...

  Şu ýylyň başyndan bäri has çylşyrymly we agyr halkara gurşawynyň we has möhüm we kyn ýokary hilli ösüş meseleleriniň öňünde ...

 • Döş örtügi vs. Döş goragçysy

  Düşegiň ömrüni uzaltmaga kömek edýän köp önüm bar.Bu önümleriň ikisi düşek örtükleri we düşek goraýjylarydyr.Ikisem meňzeş bolsa-da, bu b ...