Önüm merkezi

Düşek düşekleri üçin 70gsm 100% poliester düşek

Gysga düşündiriş:

Trikot Döş matasy, aýlawlar uzyn tarapa emele gelýän egriji trikota techni usuly bilen gurulýar.Bu bolsa iki gapdalynda tekiz ýüzli matany emele getirýär.

Trikot matasy düşegiň bahasyny arzanlatmak üçin adatça ýeňil we inçe bolýar, ýeňil bolandygyna garamazdan, çapdan soň mata has owadan we özüne çekiji görünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Düşündiriş Mata çap etmek (trikot, atlas, ponge)
Material 100% poliester
Tehnologiýa Pigment, boýamak, nagyşlanan, quakard
Dizaýn Zawod dizaýnlary ýa-da müşderi dizaýnlary
MOQ Dizaýn üçin 5000m
Ini 205 sm-215 sm
GSM 65 ~ 100gsm (Trikot) / 35 ~ 40gsm (ponge)
Gaplamak Dolandyryş bukjasy
Potensial Her aý 800,000m
Aýratynlyklary Anti-statik, gysylmaga çydamly, göz ýaşardyjy
Arza öý dokma, düşek, özara baglanyşyk, düşek, perde we ş.m.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

70gsmpolyester düşek 7

Açyk reňk

70gsmpolyester düşek 9

Reňkli

70gsmpolyester düşek 10

Altyn

70gsmpolyester düşek 12

Gara reňk

70gsmpolyester düşek 8

Satin mata

70gsmpolyester düşek 11

Has ýagty we has özüne çekiji

70gsmpolyester düşek 13

Ponge mata

Bu element hakda

poliester-düşek-6

Softumşaklyk:Trikot matasynyň ýumşak we ýüpek duýgusy bar,

Çyglylyk:Trikot matasy çyglylygy gowy häsiýetlendirýär, ýagny deriden çyglylygy çykaryp, gury uky saklap bilýär.

Çap etmek we boýamak:Trikot matanyň tekiz ýüzi ony dürli dizaýn mümkinçiliklerine mümkinçilik berýän çap etmek we boýamak üçin amatly edýär.

Mentionedokarda agzalan mata, 70gsm 100% poliester trikot, düşek düşekleri üçin ulanylyp bilner.Poliester matasy çydamlylygy, ýygyrtlara garşylygy we tehniki hyzmaty aňsatlygy bilen tanalýar.Trikot trikota construction gurluşygy, köplenç rahatlyk we çeýeligi möhüm bolan sport eşikleri, içki geýimler we beýleki goşundylar üçin ulanylýan tekiz, ýumşak we uzyn matany döredýär.

Bu matany düşek düşekleri üçin ulananyňyzda, ýatmak üçin rahat we amatly ýer berip biler.Poliester materialy, adatça, tegmillere we solmaga çydamly bolup, uzak möhletli ulanmak üçin amatly bolýar.Çap edilen dizaýn wizual gyzyklanma döredýär we düşegiňiziň umumy estetikasyny dolduryp biler.

Şeýle-de bolsa, poliesteriň pagta ýaly tebigy süýümler ýaly dem alyş ukybynyň ýokdugyny bellemelidiris.Poliester yssy we çyglylygy duzap biler, bu gyzgyn uklamaga ýykgyn edýänler üçin ideal bolup bilmez.Dem almak siziň üçin iň möhüm mesele bolsa, ýerine düşek düşegiňiz üçin pagta ýa-da pagta garyndy matasyny ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: