Önüm merkezi

Quakkard trikota mat matasy mata

Gysga düşündiriş:

Queke quakkard trikota mat matras matasy, bir tarapynda nagyşly, beýleki tarapynda ýönekeý ýüzli matany döredýän ýekeje quakkard trikota techni usuly bilen öndürilýär.Bu usul matanyň bir gapdalynda dürli dizaýnlary we nagyşlary döretmäge mümkinçilik berýär, beýleki tarapy bolsa ýönekeý bolup galýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jakkard trikota mat matras matasy rahatlygy we stili üpjün edýär.Rahatlygy we stili hödürleýän düşek döretmek isleýän düşek öndürijileri üçin meşhur saýlama bolýar.

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

dispaly (1)
dispaly (2)
dispaly (3)
dispaly (4)

Bu element hakda

Jakkard trikota mat matras matanyň birnäçe aýratynlygy bar, ony düşek öndürijileri üçin meşhur saýýar.Käbir esasy aýratynlyklar:

Jacakard trikota Mat matasy mata (2)

Estetiki özüne çekiji
Queke-täk quakkard trikota the matanyň bir gapdalynda dürli nagyşlary we dizaýnlary döretmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa düşege özüne çekiji we ajaýyp görnüş berýär.

Galyňlyk
Trikota fabric matanyň galyňlygy köplenç GSM-de (inedördül metr üçin gram) ölçelýär, bu bolsa bir meýdanyň matasynyň agramyny aňladýar. Trikota quakkard matras matasy galyňlykda üýtgäp biler.

Quakkard trikota Mat matasy mata (4)
Quakkard trikota mat matras matasy (7)

Material:
Trikota qu quakkard matras matasy pagta, bambuk, Tencel, organiki pagta ... we bu materiallaryň garyndysy ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner.Her materialyň matanyň umumy duýgusyna we işleýşine täsir edip biljek ýumşaklyk, dem alyş we çydamlylyk ýaly özboluşly aýratynlyklary bar.

Softumşak we amatly
Mata ýumşaklygy we rahatlygy bilen oňaýly uky ýüzüni üpjün edýär.

Quakkard trikota Mat matasy mata (1)
Quakkard trikota Mat matras matasy (3)

Giň we çydamly:
Queke quakkard trikota mat matras matasy uzyn we çydamly bolup, bedeniň konturyna laýyk gelmäge we gysylansoň öňki görnüşine gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär.

Dem alýan
Mata dem aljak bolup, howanyň aýlanmagyna we uky wagtynda aşa gyzmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Quakkard trikota mat matras matasy (5)
Quakkard trikota Mat matasy mata (6)

Çykdajyly
Queke quakkard trikota mat matras matasy köplenç goşa quakkard trikota fabric matadan has arzan bolup, düşek öndürijileri üçin tygşytly saýlaw bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki: