Önüm merkezi

Suw geçirmeýän düşek düşek goragçysy

Gysga düşündiriş:

Düşek goragçysy, goragy üpjün etmek we ömrüni uzaltmak üçin düşegiň üstünde goýlan inçe materialdyr.Adatça düşegiň ýokarsyny we gapdallaryny gurşap alýar we düşegi tegmillerden, dökülmelerden, tozan çybyklaryndan, allergenlerden we beýleki zyýan çeşmelerinden goramak üçin niýetlenendir.Köplenç geýmek we çykarmak aňsat enjamlaşdyrylan dizaýnda gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik maglumat

Haryt ady Suw geçirmeýän düşek goragçysy
Aýratynlyklary Suw geçirmeýän, tozan ýokaşdyryjy, düşek ýalňyşlygy, dem alýan
Material Faceüzü: Poliester trikota quakard mata ýa-da Terri matasyArka tarapy: suw geçirmeýän arkasy 0.02mm TPU (100% poliuretan)
Gap-gaç matasy: 90gsm 100% trikota Mata mata
Reňk Custöriteleşdirilen
Ölçegi TWIN 39 "x 75" (99 x 190 sm);DOLY / Jübüt 54 "x 75" (137 x 190 sm);

SORAG 60 "x 80" (152 x 203 sm);

Patyşa 76 "x 80" (198 x 203 sm)
ýa-da özleşdirilen

Mysal Mysal üçin 2-3 2-3 gün)
MOQ 100 sany
Gaplamagyň usullary Salgy kartoçkasy bilen fermuar PVC ýa-da PE / PP sumka

Önümiň görkezilmegi

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞ

düşek goragçysy -1
düşek goragçysy -2
düşek goragçysy -5
düşek goragçysy -3

Bu element hakda

Suw geçirmeýän Mattre2
Suw geçirmeýän Mattre3

# Sahypanyň stili
Gurnalan list stili goragçyny ygtybarly ýerde saklaýar we arassalamak üçin aňsatlyk bilen aýrylýar.

# Dem alýan mata
Bu mata howa akymyna mümkinçilik berýär we suwuk bugarmak prosesini çaltlaşdyrýar.

Suw geçirmeýän Mattre5
Suw geçirmeýän Mattre4

# 100% Suw geçirmeýän
Düşek goragçymyz, düşegiň üstünde goragy üpjün edip bolmajak TPU goldawyny görkezýär.Düşegiňizi derleme tegmillerinden ýa-da beýleki beden suwuklyklaryndan we näsazlyklaryndan goramak isleýän wagtyňyz ýaly ýagdaýlaryň köpüsi üçin amatly edýär.TPU dökülýän ýerlerden we allergenlerden, şol sanda tozan çybyklaryndan goşmaça gorag gatlagyny üpjün edýär.

Suw geçirmeýän düşek düşek goragçysy, düşegiňizi suwuklyklardan, dökülmelerden we tegmillerden goramak üçin niýetlenen örtükdir.Adatça, suw geçirmeýän gatlak bolup, islendik suwuklygyň düşegiňize girmeginiň öňüni alýar, gurak we arassa saklaýar.Düşek goragçysy, sagdyn uky gurşawyna mümkinçilik berýän allergenleri, tozan çişlerini we düşek näsazlyklaryny azaltmaga kömek edip biler.Adatça düşegiň rahatlygyna täsir etmeýän ýumşak we dem alýan materialdan ýasalýar.Suw geçirmeýän düşek goraýjy gözläniňde ululygy, ulanmagyň aňsatlygy, çydamlylygy we ýuwmak görkezmeleri ýaly faktorlary göz öňünde tutup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: